26 paź 2009

Za kogo zapłacisz ZUS? Ubezpieczenie wypadkowe

Nie w każdym przypadku łatwo określić, kto i w jakim zakresie podlega ubezpieczeniom społecznym. Dzieje się tak ze względu na dużą ilość różnych sposobów zatrudnienia. Przybliżam zatem kto musi, lub za kogo trzeba płacić składki.

 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) ubezpieczenia społeczne w Polsce obejmują:

 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenia rentowe,
 • ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane ubezpieczeniem chorobowym,
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane ubezpieczeniem wypadkowym.

 

Ubezpieczenie wypadkowe

Uwaga! W poniższym tekście uwzględniono jedynie kategorie osób, mogących zostać zgłoszone do ubezpieczenia przez przedsiębiorców prywatnych. Pełna lista osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu znajduje się na http://www.zus.pl/default.asp?p=3&id=116

Podlegają mu obowiązkowo następujące osoby:

 • pracownicy objęci  ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu:

 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • osoby przebywające na urlopach wychowawczych, osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • osoby pobierające świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,
 • osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie art. 7 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące, jeżeli wykonują pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy.

Od 1 stycznia 2010r. wszyscy zleceniobiorcy oraz osoby z nimi współpracujące objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlegają także obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu, niezależnie od miejsca wykonywania pracy.

Marcin

Marcin interesuje się fotografią i dziennikarstwem. Szczególnie tym biznesowym. Śledzi z zapartym tchem rozwój Polskiej gospodarki i trzyma kciuki za uciemiężony sektor MŚP. Jego marzeniem jest założenie firmy konsultingowej która pomagając Polskim przedsiębiorcom będzie ich wspierać w zmaganiach z rzeczywistością.


Wpisz komentarz

Imię (wymagane)

Email (wymagany)

Strona

Tekst (wymagane)